среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie balaski plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plot plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia PVC na plot i bramę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий